top of page
condvegantonic.PNG

ВЕГАН РН ТЭНЦИЛГЭЭНИЙ ТОНИК АНГИЛЖУУЛАГЧИЙГ ХҮНДЭЛ

ньсэргээгч ангижруулагчбудагны арчилгааны дараа үс, арьсны рН-ийг тэнцвэржүүлэх зорилготой. Хүчтэй өдөөгч үйлдэл нь үсийг сэргээж, хуйхыг зөөлрүүлнэ. Розмариний эфирийн тос байгаа нь тоник болон антиоксидант нөлөөг сайжруулдаг.

bottom of page